Informační portál o úvěrech, půjčkách a oddlužení

Osobní bankrot (oddlužení)

osobní bankrot

Osobní bankrot je jednou z cest jak se dostat z dluhů

Pokud vám již dluhy přerostly přes hlavu a nejste schopni je jakkoliv „ukočírovat“ je jedním z možných řešení vyhlásit na sebe tzv. osobní bankrot, který je jedinou šancí, jak začít nový život bez dluhů.


Princip osobního bankrotu

Od 1.1.2008 dle insolvenčního zákona je možné vyhlásit tzv. osobní bankrot, který nabízí dlužníkům možné řešení, jak splatit své závazky. Žádost na osobní bankrot se podává k soudu a v případě, že bude přijata Vaší povinností je po dobu 5ti let splatit alespoň 30% všech vašich dluhů formou pravidelných měsíčních splátek.

Osobní bankrot Vám navíc umožní OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ VŠECH EXEKUCÍ a zavře dveře vymahačům.

Jak vyhlásit osobní bankrot

Kritéria pro přijetí žádosti o osobní bankrot jsou velice přísná a ne každé žádosti je vyhověno. Přesto, pokud jste se dostali do dluhové pasti, se vám určitě vyplatí se o to alespoň pokusit – tedy pokud budete mít na soudní poplatky, protože i osobní bankrot stojí peníze. A ne zrovna malé.

Zahájení insolvečního řízení

Před zahájením insolvenčního řízení je třeba v prvé řadě podat návrh k soudu o jeho zahájení. Návrh můžete podat sami anebo využít služeb některých firem a institucí, které se touto problematikou zabývají. Tento návrh můžete odeslat jak v tištěné, tak i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu. Pokud však odesíláte návrh elektronickou poštou, je nutné jej podepsat elektronickým podpisem jinak nebude uznán. V papírové formě je nutné jej nechat úředně ověřit, popř. doručit k soudu osobně. Takto vyplněné žádosti se adresují na příslušný krajský soud, do jehož působnosti spadáte a to dle místa vašeho trvalého bydliště.

Náležitosti návrhu na insolvenční řízení

  • přehled o příjmech a seznam dlužníkova majetku včetně pohledávek s uvedením jeho dlužníků (majetek musíte doložit znaleckým posudkem)
  • seznam dlužníkových závazků s uvedením jeho věřitelů
  • seznam dlužníkových zaměstnanců
  • veškeré listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek
  • souhlas věřitele
  • případný souhlas manžela/ky
  • návrh na oddlužení (jak má být podle dlužníkova názoru řešeno)

jak z dluhu

Insolvenční řízení

V tuto chvíli si připravte poslední finanční reservy, neboť je nutné zaplatit zálohu na insolvenční řízení. Výši zálohy, dle insolvenčního zákona, určuje soud  a požadovaná částka může činit až 50.000,- Kč. Nejčastěji se však pohybuje řádově od 12.000,- Kč  – 20.000,- Kč.

Soud a rozhodnutí

Soud si do 7dnů od podání návrhu může po dlužníkovi vyžádat doplňující podklady, ale nejdéle do 10ti dnů musí soud zahájit potřebné kroky směřující ke konečnému rozhodnutí. Konečné rozhodnutí padne většinou ve lhůtě do 15ti dnů. Proti rozhodnutí soudu můžete podat odvolání, přičemž odvolací soud je povinen o těchto odvoláních rozhodnout rychle (nejdéle do 2 měsíců).

Rozhodnutí o úpadku

V případě, že soud uzná vaši žádost za oprávněnou a rozhodne o vašem úpadku, je na vás vyhlášeno oddlužení nebo také konkurs.  Záleží na tom, zda-li jste v návrhu uvedli řešení situace. Nově jsou ošetřena práva věřitelů, kteří mají 2 měsíční lhůtu na to, aby se mohli  (i po skončení insolvenčího řízení) do procesu přihlásit a uplatnit své pohledávky vůči dlužníkovi.

Přes všechny tyto informace je nutné si uvědomit, že osobní bankrot je jakási pomocná berlička státu v nouzi a nezbavuje vás povinnosti dostát svým závazkům. Vždy je nutné min. 30% závazků splatit a často vám z platu po dobu 5let zůstává jen životní minimum. Insolvenční soud také pečlivě zvažuje všechny důvody, které dlužníka dovedly do totální platební neschopnosti.

Kalkulačka oddlužení

Tato kalkulačka oddlužení vám napoví, zda máte na osobní bankrot nárok.
Linka pomoci

Poradenské centrum pro dlužníky – linka pro pomoc dlužníkům:

840 111 339

Ke stažení