Informační portál o úvěrech, půjčkách a oddlužení

BRKI – Bankovní registr klientských informací

BRKI nebo také Bankovní registr klientských informací patří k systému, které shromažďuje informace:

 • o bonitě,
 • důvěryhodnosti a
 • platební morálce klientů.

Jeho vznik se datuje k roku 2002 a patří k podsystémům Centrálního registru dlužníků. BRKI provozuje společnost CBCB ( Czech Banking Credit Bureau ) na jejichž internetových stránkách http://www.cbcb.cz/ je možné získat veškeré informace ohledně registru dlužníků.

V rámci bankovního registru klientských informací (BRKI) jsou zpracovávány a uchovávány následující údaje:

 • Osobní údaje klienta (tj. jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a země narození a adresa bydliště klienta); rodné číslo klienta
 • osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi klientem (nebo žadatelem, pokud jde o ručitele) a finanční institucí došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu
 • Údaje  o finančních závazcích klienta a o plnění, popř. neplnění těchto závazků.
 • Údaje, které vypovídají o zajištění závazků klienta (ručení apod.)

Co byste o BRKI měli vědět

K poskytnutí souhlasu o zpracování osobních údajů v BRKI NENÍ podle zákona o bankách podmíněno souhlasem klienta. Jinými slovy – finanční instituce či jiný nebankovní subjekt nepotřebuje Váš souhlas k tomu, aby nahlédl do registru, zda o Vás zde není veden záznam.

Pokud jste šli někomu ručit a dlužník svůj dluh nesplácí, BRKI na Vás pohlíží stejným způsobem, jako byste sami dlužili! Tj. jako na nesolventního zákazníka, který má dluh. Pozor proto – dobře si rozmyslete, než někomu podepíšete ručitelský závazek, protože pak se Vám může stát, že si na řadu let ne vlastní vinnou zavřete dveře k jakémukoliv legálnímu úvěru (banky Vám v tomto případě neschválí ani „hloupí“ kontokorent či kreditní kartu a to přesto, že jste třeba i dluh za dlužníka uhradili).

Aktualizace a uchovávání dat

Informace v BRKI jsou pravidelně aktualizovány 1x měsíčně a všechny údaje v tomto systému zůstávají po celou dobu trvání Vašeho finančního závazku a po dobu dalších 4 let po jeho ukončení. Po ukončení závazku (splacení), zůstávají tyto informace v registru ještě dalších 5 let, kdy jsou v historii vidět. Po uplynutí této doby jsou automaticky ze systému vymazány.  Bohužel, BRKI neumožňuje předčasné vymazání závazku, vyjma případů, kdy jste zde byli uvedeni neoprávněně.

Kde žádat o výpis z BRKI?

Pokud Vás zajímá, jaké informace jsou o Vás v bankovním registru klientských informací vedeny, pak můžete prostřednictvím formuláře požádat o výpis.

Veškeré formuláře jsou ke tažení na stránkách CBCB – https://www.cbcb.cz/klientske-centrum/, přičemž žádosti jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

 1. OSOBNĚ v Klientském centru – na adrese Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 (vchod z ulice Na Pankráci), získáte výpis z registru na počkání. Stačí, abyyste s sebou měli platný doklad totožností (nejlépe OP) a výpis  z registru získáte okamžitě.   Zároveň se na místě můžete registrovat do portálu kolikmam.cz a mít přístup k Výpisům on-line, nepřetržitě 24/7.
 2. POŠTOU – o Výpis z registrů můžete požádat také poštou. Pokud však máte cizí státní příslušnost, nebo požadujte zaslání vyhotoveného Výpisu zpět elektronicky  nebo do datové schránky, musí být podpis na Žádosti úředně ověřen. Pokud žádáte zaslání Výpisu zpět poštou, zasíláme je na dobírku do vlastních rukou, ale pouze na poštovní adresy v ČR. Ověření vaší totožnosti pak provedou úředníci pošty při převzetí zásilky.  Příslušné formuláře naleznete ZDE.
 3. prostřednictvím portálu KOLIKMAM.CZ – požádat o Výpis můžete prostřednictvím webového portálu kolikmam.cz. Registrace do portálu je zdarma a registrovat se můžete ZDE. Jakmile provedete registraci odešleme vám během 3 pracovních dnů zásilku do vlastních rukou se smlouvami a přístupovými údaji do aplikace. Podepsanou smlouvu nám musíte vrátit zpět odpovědní zásilkou a teprve po jejím doručení vám aplikaci zpřístupníme.
 4. ELEKTRONICKY – Žádost o Výpis lze podat také prostřednictvím elektronické pošty. Žádost zasíláte na adresu klient@crif.com. Klientské centrum CRIF přijímá elektronické žádosti o Výpisy podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V případě, že Žádost zaslaná e-mailem nebude obsahovat elektronický certifikát bude přijata, ale zpět bude zaslána na náklady žadatele poštou na dobírku do vlastních rukou, aby byla dodržena podmínka ověření totožnosti klienta.
 5. datovou schránkou ID CRIF schránky (R4QDCBE) – vyplněnou žádost je možné zaslat do datové schránky a stejnou cestou vám Výpis vrátíme zpět. Stejný postup mohou zvolit i právnické osoby, ale jen v případě, že statutární orgán je jednatel společnosti a je zároveň jediným jednatelem této společnosti. Emailem vám zašleme platební link pro uhrazení Výpisu a po zaplacení odešleme Výpis do vaší datové schránky. Formuláře naleznete ZDE.

Uživatelé BRKI z řad bankovních domů

Kolik stojí výpis z BRKI?

Cena se řídí dle platného ceníku. Ceník je možné shlédnout ZDE.

Adresa klientského centra BRKI

CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. Provozní doba Klientského centra:
Klientské centrum BRKI Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
Štětkova 1638/18 Úterý: 8.00 – 16.30 hod.
140 00 Praha 4 Středa: 8.00 – 17.00 hod.
IČ: 261 99 696 Čtvrtek: 8.00 – 16.30 hod.
Pátek: 8.00 – 15.30 hod.
Tel.: +420 277 778 600
E-mail: klient@cbcb.cz
Internet: www.cbcb.cz

Poznámka: Veškeré informace byly čerpány přímo z webových stránek CBCB.cz a Kolikmam.cz