Informační portál o úvěrech, půjčkách a oddlužení

Centrální registr dlužníků – CERD

Centrální registr dlužníků patří k největšímu informačnímu systému, který shromažďuje veškeré informace a to jak z bankovních, tak nebankovních informačních systémů. V záznamech CERD je možné vyhledávat nejen záznamy a nesplacené závazky fyzických osob, ale také jiných ekonomických subjektů.

Centrální registr dlužníků je informační systém, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky ekonomických subjektů registrovaných v České republice s napojením na registry v EU, USA a dalších zemích prostřednictvím mezinárodního Centrálního registru dlužníků CERD a jeho národních podsystémů BRKI a NRKI.

Více informací naleznete na oficiálních internetových stránkách CERD – http://www.centralniregistrdluzniku.cz/