Informační portál o úvěrech, půjčkách a oddlužení

Formuláře, vzory osobní bankrot, oddlužení

Níže v tabulce naleznete kompletní souhrn formulářů a vzorů dokumentů nutných pro podání návrhu oddlužení (osobní bankrot), přihlášení pohledávek a hlasovacích lístků.

Název formuláře Předvyplněné vzory Pokyny
Návrh na povolení oddlužení Vzor návrhu na povolení oddlužení Pokyny pro vyplnění návrhu
  Vzor návrhu na povolení společného oddlužení manželů

 

Další případné formuláře Popis
Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona Věřitelé hlasující na schůzi věřitelů o různých procesních otázkách podle § 50 insolvenčního zákona distančním způsobem jsou povinni použít hlasovací lístek, který obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 191/2017 Sb. Ministerstvo vyhotovilo univerzálně akceptovaný vzor hlasovacího lístku
Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona Věřitelé hlasující o přijetí reorganizačního plánu podle § 346 insolvenčního zákona distančním způsobem jsou povinni použít hlasovací lístek, který obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 191/2017 Sb. Ministerstvo vyhotovilo univerzálně akceptovaný vzor hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona

– pozn. tento formulář je tzv. interaktvní. Stáhněte si jej do svého PC a zde vyplňujte online. Nepoužívejte náhled v prohlížeči.

Věřitelé hlasující na schůzi věřitelů o přijetí způsobu oddlužení podle § 401 insolvenčního zákona distančním způsobem jsou povinni použít hlasovací lístek, který obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 191/2017 Sb. Ministerstvo vyhotovilo univerzálně akceptovaný vzor hlasovacího lístku

Poznámka – formuláře byly získány z následujících zdrojů:

  • https://www.penize.cz/formulare/280583-osobni-bankrot-zadost-o-oddluzeni
  • https://www.businessinfo.cz/formulare/hlasovaci-listek-dle-50-insolvencniho-zakona/
  • https://www.businessinfo.cz/formulare/hlasovaci-listek-o-prijeti-reorganizacniho-planu/
  • https://www.businessinfo.cz/formulare/hlasovaci-listek-podle-401-insolvencniho-zakona/