Informační portál o úvěrech, půjčkách a oddlužení

Nebankovní registr klientských informací – NRKI

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) byl uveden do provozu v roce 2004 a stejně tak jako pro BRKI zajišťuje technickou podporu společnost CBCB. V rámci NRKI sdružují informace o svých klientech následující instituce:

Uživatelé NRKI z řad nebankovních domů

 

Kolik stojí výpis z NRKI?

Cena se řídí dle platného ceníku. Ceník je možné shlédnout ZDE.

Hlavním cílem NRKI, stejně tak jako BRKI,  je vzájemná výměna dat věřitelů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. 

Provoz Klientského centra pro Bankovní a Nebankovní registr klientských informací zajišťuje společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Klientské centrum vyřizuje žádosti o výpis z registrů, dále přijímá žádosti o opravu dat a poskytuje další služby, jejichž přehled naleznete přímo na stránkách Klientského centra.

Jak lze výpis z registrů NRKI získat?

O výpis z Nebankovního registru klientských informací můžete požádat těmito způsoby:

  1. OSOBNĚ v Klientském centru – na adrese Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 (vchod z ulice Na Pankráci), získáte výpis z registru na počkání. Stačí, abyyste s sebou měli platný doklad totožností (nejlépe OP) a výpis  z registru získáte okamžitě.   Zároveň se na místě můžete registrovat do portálu kolikmam.cz a mít přístup k Výpisům on-line, nepřetržitě 24/7.
  2. POŠTOU – o Výpis z registrů můžete požádat také poštou. Pokud však máte cizí státní příslušnost, nebo požadujte zaslání vyhotoveného Výpisu zpět elektronicky  nebo do datové schránky, musí být podpis na Žádosti úředně ověřen. Pokud žádáte zaslání Výpisu zpět poštou, zasíláme je na dobírku do vlastních rukou, ale pouze na poštovní adresy v ČR. Ověření vaší totožnosti pak provedou úředníci pošty při převzetí zásilky.  Příslušné formuláře naleznete ZDE.
  3. prostřednictvím portálu KOLIKMAM.CZ – požádat o Výpis můžete prostřednictvím webového portálu kolikmam.cz. Registrace do portálu je zdarma a registrovat se můžete ZDE. Jakmile provedete registraci odešleme vám během 3 pracovních dnů zásilku do vlastních rukou se smlouvami a přístupovými údaji do aplikace. Podepsanou smlouvu nám musíte vrátit zpět odpovědní zásilkou a teprve po jejím doručení vám aplikaci zpřístupníme.
  4. ELEKTRONICKY – Žádost o Výpis lze podat také prostřednictvím elektronické pošty. Žádost zasíláte na adresu klient@crif.com. Klientské centrum CRIF přijímá elektronické žádosti o Výpisy podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V případě, že Žádost zaslaná e-mailem nebude obsahovat elektronický certifikát bude přijata, ale zpět bude zaslána na náklady žadatele poštou na dobírku do vlastních rukou, aby byla dodržena podmínka ověření totožnosti klienta.
  5. datovou schránkou ID CRIF schránky (R4QDCBE) – vyplněnou žádost je možné zaslat do datové schránky a stejnou cestou vám Výpis vrátíme zpět. Stejný postup mohou zvolit i právnické osoby, ale jen v případě, že statutární orgán je jednatel společnosti a je zároveň jediným jednatelem této společnosti. Emailem vám zašleme platební link pro uhrazení Výpisu a po zaplacení odešleme Výpis do vaší datové schránky. Formuláře naleznete ZDE.

Adresa klientského centra NRKI

Zde můžete žádat o informace týkající se NRKI, popř. výpisy z registru.

CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. Provozní doba Klientského centra:
Klientské centrum BRKI Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
Štětkova 1638/18 Úterý: 8.00 – 16.30 hod.
140 00 Praha 4 Středa: 8.00 – 17.00 hod.
IČ: 261 99 696 Čtvrtek: 8.00 – 16.30 hod.
Pátek: 8.00 – 15.30 hod.
Tel.: +420 277 778 600
E-mail: klient@cbcb.cz
Internet: www.cbcb.cz

Poznámka: Veškeré informace byly čerpány přímo z webových stránek CBCB.cz a Kolikmam.cz