Informační portál o úvěrech, půjčkách a oddlužení

Osobní bankrot

Pokud vám již dluhy přerostly přes hlavu a nejste schopni je jakkoliv “ukočírovat” je jedním z možných řešení vyhlásit na sebe tzv. osobní bankrot, který je jedinou šancí, jak začít nový život bez dluhů.

Princip osobního bankrotu

Od 1.1.2008 dle insolvenčního zákona je možné vyhlásit tzv. osobní bankrot, který nabízí dlužníkům možné řešení, jak splatit své závazky. Žádost na osobní bankrot se podává k soudu a v případě, že bude přijata Vaší povinností je po dobu 5 ti let splatit alespoň 30% všech vašich dluhů formou pravidelných měsíčních splátek.

Osobní bankrot Vám navíc umožní OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ VŠECH EXEKUCÍ a zavře dveře vymahačům.

 

 

Nicméně v roce 2019 prošel osobní bankrot změnou a pozitivní zpráva je, že od 1. 6. 2019 je oddlužení jednodušší.  Změnila se zejména částka nezabavitelného minima, která v roce 2020 dosahuje výše 6608,-Kč (jedná se o  částku, kterou ze zákona musíte mít k dispozici na žití). Spolu s tím se na 9 643 Kč zvýšila částka, nad kterou se při oddlužení formou splátkového kalendáře sráží dlužníkovi zbytek čisté mzdy bez omezení.

Jak vyhlásit osobní bankrot

Kritéria pro přijetí žádosti o osobní bankrot jsou velice přísná a ne každé žádosti je vyhověno. Přesto, pokud jste se dostali do dluhové pasti, se vám určitě vyplatí se o to alespoň pokusit – tedy pokud budete mít na soudní poplatky, protože i osobní bankrot stojí peníze. A ne zrovna malé. Osobní bankrot vyhlašuje však vždy dlužník.

Zahájení osobního bankrotu

Před zahájením insolvenčního řízení je třeba v prvé řadě podat návrh k soudu o jeho zahájení. Návrh musí ve spolupráci s dlužníkem připravit a podat některý z akreditovaných odborníků, tedy zástupci právnických profesí jako je advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor . Částka za tyto služby se pohybuje od 4.000 – 6.000, – Kč a platíte je jen tehdy, pokud pro vás návrh zpracovává advokát, notář, insolvenční správce či exekutor. V případě, že vám návrh zpracovává nezisková a veřejně prospěšná organizace, nehradít nic. Zpracovatel svou odměnu získá až po zahájení insolvenčního řízení, tj. bude uhrazena ze splátek dlužníka. Předem tedy nehradíte nic.

Tento návrh můžete odeslat jak v tištěné, tak i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu. Pokud však odesíláte návrh elektronickou poštou, je nutné jej podepsat elektronickým podpisem jinak nebude uznán. V papírové formě je nutné jej nechat úředně ověřit, popř. doručit k soudu osobně. Takto vyplněné žádosti se adresují na příslušný krajský soud, do jehož působnosti spadáte a to dle místa vašeho trvalého bydliště.

Náležitosti návrhu na insolvenční řízení

  • přehled o příjmech a seznam dlužníkova majetku včetně pohledávek s uvedením jeho dlužníků (majetek musíte doložit znaleckým posudkem)
  • seznam dlužníkových závazků s uvedením jeho věřitelů
  • seznam dlužníkových zaměstnanců
  • veškeré listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek
  • souhlas věřitele
  • případný souhlas manžela/ky
  • návrh na oddlužení (jak má být podle dlužníkova názoru řešeno)

Soud a rozhodnutí

V tuto chvíli si připravte poslední finanční reservy, neboť je nutné zaplatit zálohu na insolvenční řízení. Výši zálohy, dle insolvenčního zákona, určuje soud  a požadovaná částka může činit až 50.000,- Kč. V případě fyzických osob se nejčastěji však pohybuje řádově od 3.000,- Kč  –  5.000,- Kč.

Soud si do 7 dnů od podání návrhu může po dlužníkovi vyžádat doplňující podklady, ale nejdéle do 10ti dnů musí soud zahájit potřebné kroky směřující ke konečnému rozhodnutí. Konečné rozhodnutí padne většinou ve lhůtě do 15ti dnů. Proti rozhodnutí soudu můžete podat odvolání, přičemž odvolací soud je povinen o těchto odvoláních rozhodnout rychle (nejdéle do 2 měsíců).

Rozhodnutí o úpadku

V případě, že soud uzná vaši žádost za oprávněnou a rozhodne o vašem úpadku, je na vás vyhlášeno oddlužení nebo také konkurs.  Záleží na tom, zda-li jste v návrhu uvedli řešení situace. Nově jsou ošetřena práva věřitelů, kteří mají 2 měsíční lhůtu na to, aby se mohli  (i po skončení insolvenčího řízení) do procesu přihlásit a uplatnit své pohledávky vůči dlužníkovi.

Přes všechny tyto informace je nutné si uvědomit, že osobní bankrot je jakási pomocná berlička státu v nouzi a nezbavuje vás povinnosti dostát svým závazkům. Vždy je nutné min. 30% závazků splatit a často vám z platu po dobu 5let zůstává jen životní minimum. Insolvenční soud také pečlivě zvažuje všechny důvody, které dlužníka dovedly do totální platební neschopnosti.

Kalkulačka oddlužení

Tato kalkulačka osobního bankrotu vám napoví, zda máte na osobní bankrot nárok a kolik byste v případě úspěchu spláceli.