Informační portál o úvěrech, půjčkách a oddlužení

Jaké jsou podmínky osobního bankrotu?

Na této stránce vám přináším informace týkající se podmínek pro vyhlášení osobního bankrotu. Rozhodně doporučujeme jim věnovat zvýšenou pozornost, abyste za osobní bankrot zbytečně neplatili (zejména důležitá informace je pro bývalé podnikatele – dluhy nesmí být totiž z podnikání).

Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

  1. Dluhy nesmí být z podnikání (např. dluh z úvěru či leasingu za vůz určený k podnikání aj.), pokud tyto dluhy pocházejí  z podnikání je, pak je nutné zajistit, aby se veřitelé nevyslovili proti vašemu oddlužení. Popř. se musí jednat o dluhy, které zůstaly po ukončení konkursu, popř. závazky tzv. zajištěné.
  2. Dostatečný příjem, který pokryje alespoň 30 % dlužné částky, od 1.7. je možné uhradit méně než 30%, minimálně však 2 178,- Kč
  3. Doba splácení je 5 let  –  bankrot je  výhodnější než nepromlčitelné exekuce
  4. Mít minimálně dva závazky po splatnosti více jak 30 dní.
  5. U minimálně 2 věřitelů mít dluhy (nesplacené pohledávky).
  6. Podat k soudu perfektní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení spolu se všemi požadovanými přílohami.

Základní informaceo a podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

1. Máte dluhy u více věřitelů? Nejste je schopen splácet?

Nebo je hodnota vašeho majetku nižší, než součet vašich dluhů? Pak můžete být v úpadku a vaše majetková situace může být řešena v soudním řízení přes osobní bankrot. Váš další život pak bude ovlivňovat soud po dobu 5 let.

2. Do úpadku se může dostat téměř kdokoliv.

Podle nového insolvenčního zákona, účinného od 1. ledna 2008, může být v úpadku téměř kdokoliv.

3. Elektronický insolvenční rejstřík – váš zdroj informací a váš pošťák v insolvenčním řízení.

Všechny důležité informace o průběhu konkrétního insolvenčního řízení jsou veřejně přístupné cestou internetu v tzv. insolvenčním rejstříku.  Prostřednictvím tohoto rejstříku se doručuje většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Nespoléhejte se proto při doručování pouze na obálku s pruhem. Osobní bankrot doporučujeme sledovat v systému ISIR.

4. Dlužník, který se ocitne ve finanční krizi, by měl začít jednat; váhání se nevyplácí.

Dlužník, který se ocitne v úpadku, případně mu úpadek hrozí, by měl začít řešIt svou situace. Za určitých podmínek může být pro dlužníka výhodné, podat osobní bankrot. Poctivému dlužníku dává zákon více šancí k překonání bankrotové situace.

5. Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může být šancí pro poctivého dlužníka, jak vyřešit finanční problémy.

Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka – nepodnikatele také oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.). Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 % (alespoň 50% v případě snížení zákonem určených měsíčních splátek). Jestliže dlužník úspěšně projde testem poctivosti a soud oddlužení povolí, rozhodnou nezajištění věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po dobu příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům téměř všechny své příjmy v rámci plnění splátkového kalendáře, a to v rozsahu, v jakém z jeho příjmu mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tato částka je u každého dlužníka jiná, záleží například na počtu vyživovaných osob. V každém případě je výrazně nižší, než s jakou byl dlužník zvyklý hospodařit. Dlužník může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, pokud bude schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 50 % jejich pohledávek (je možné se s věřiteli dohodnout jinak). Jestliže dlužník řádně plán oddlužení splní, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů promíjí. Jinak na majetek dlužníka vyhlásí konkurs.