Informační portál o úvěrech, půjčkách a oddlužení

Registry dlužníků a klientských informací

V současné době existuje několik registrů, které sdružují informace o osobních údajích, bonitě a závazcích klientů a jejichž hlavním účelem je informovat instituce o solventnosti klienta v případě poskytnutí půjčky či úvěru.

Bohužel, mnohdy ke škodě samotných finančních institucí, se stále častěji do registru dostávají lidé, kteří se nezadlužili vlastní vinou (např. ručitelé), ale na něž je pohlíženo stejným způsobem, jako na dlužníky. Další velikou nevýhodou těchto registrů je, že negativní záznam v nich setrvává velice dlouho (5 let). Pokud jste se tedy z jakékoliv příčiny dostali do registru dlužníků a i přestože jste Váš závazek uhradili, zavřeli jste si bohužel min. na dobu 5 let možnost získat jakýmkoliv způsobem možnost získání úvěru či půjčky u bankovních institucí. Banky Vám v tomto případě neposkytnou ani kontokorent či kreditní kartu.

Z našeho pohledu se registry staly naprosto nefunkčním prostředkem, který poskytuje často mylné informace a jehož původní účel, tj. odhalování skutečných neplatičů, se nyní míjí účinkem.

V jakých registrech mohou být vedeny záznamy?

V tuto chvíli existují 4 registry, kde můžete nalézt záznamy o Vaší bonitě, úvěrech a osobních údajích.

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Jak už sám název napovídá, jedná se o registr, který sdružuje údaje bankovních institucí.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Registr, který sdružuje informace předešvším od leasingových společností a jiných nebankovních institucí.

SOLUS

Centrální registr dlužníků – CERD

Centrální registr dlužníků České republiky je největším národním i nadnárodním bankovním a nebankovním informačním systémem.