Informační portál o úvěrech, půjčkách a oddlužení

Registr dlužníků – SOLUS

V roce 1999 zahájilo svoji činnost sdružení shromažďující informace o solventnosti klientů, sdružení SOLUS. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat a zajišťovat několik činností:

  • přispívat k prevenci předlužování klientů
  • přispívat ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti 
  • a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů

O kom sdružuje SOLUS informace

Sdružení SOLUS vede informace jak o fyzických osobách (spotřebitelých), tak i o fyzických osobách podnikatelých (OSVČ) a osobách právnických. 

Vytváří dva negativní registry klientských informací, které shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů sdružení SOLUS.

Kde získat informace:

Pokud chcete získat informace o tom, zda máte záznam v registru dlužníků SOLUS, pak je možné písemně požádat sdružení o zaslání výpisu. Na internetových stránkách sdružení https://www.solus.cz naleznete potřebné informace. Kromě standardní žádosti, která je stažení níže, můžete zažádat i prostřednictvím SMS (SMS žádost o výpis).

Cena za výpis:

Cena za výpis se řídí platným ceníkem, který naleznete zde.

Formuláře:

Formuláře je možné objdnat na této URL adrese: https://www.nejsemdluznik.cz/rozcestnik-formularu/ 

Kontaktní informace

www: https://www.solus.cz/

Aktuální seznam členů sdružení SOLUS: