Informační portál o úvěrech, půjčkách a oddlužení

Víte, co je to registr plátců DPH a jak ho správně používat?

Registr plátců DPH (daň z přidané hodnoty) obstarává Ministerstvo financí České republiky a jedná se o celostátní seznam všech plátců, kde zjistíte i další konkrétní informace.

podnikaniCo všechno tedy můžete za pomoci tohoto registru najít? Samozřejmostí jsou všechny typy osob, které se registrovaly k dani z přidané hodnoty. Tedy plátci DPH, skupiny a identifikovatelné osoby. Ke každé této osobě získáte přesný obchodní název a právní formu. Ve výpisu je uvedený i příslušný finanční úřad a zveřejněné bankovní účty.

Vylepšení pro registr plátců DPH – spolehlivost plátce!

Registr plátců DPH od roku 2013 zveřejňuje také informaci o spolehlivosti plátce. Kdy se jedná o důležitý údaj vypovídající o ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. O spolehlivosti rozhoduje správce daně a za nespolehlivého plátce označuje osoby, jenž nějakým závažným způsobem porušili zákonem dané povinnosti ohledně správy daně.

Proč je informace o spolehlivosti plátce tak důležitá?

Pokud vám plátce označený jako nespolehlivý dodá zdanitelné plnění v podobě zboží nebo služby, ručíte za případné neodvedené  DPH v odpovídající částce právě vy!

Vždy si tedy v registru plátců DPH ověřte, zda je váš dodavatel či služeb spolehlivý a zda má účet, na který budete platit, zveřejněný. Jinak se můžete dostat do nepříjemných finančních ztrát, tím že budete ručit za DPH někoho cizího. Ve výsledku tedy můžete platit DPH dvakrát.


Pokud se chcete dozvědět další zajímavé informace, nezapomeňte se podívat na náš blog, který se věnuje podnikání a všemu okolo!

Tento článek pro vás napsal NOVA leasing

specialista na nebankovní úvěry